Det finns över 1200 olika arter av fladdermöss

Eleverna i årskurs 3 på Växthusets skola har läst om olika svenska djur. När de lärde sig om djuren föddes nya frågor som vi inte kunde hitta svar på. Frågorna skickade vi till personer som har stora kunskaper om djuren. Nu har vi fått svar på våra fladdermus-frågor. Det är som Johnny de Jong som arbetar på Sveriges Lantbruksuniversitetet i som gett oss svar. Tack Johnny för svaren!

Hur mycket kan fladdermöss lyfta?
Vet inte säkert. Normalt har fladdermössen inte behov av att lyfta tunga saker. Undantaget är förstås honorna som kan ha behov av att flytta sin unge (de flesta får bara en unge per år, men hos vissa arter kan det bli två ungar). Ungarna är ganska stora och tunga. När de föds väger de nästan en tredjedel av honans vikt. En hona av nordfladdermus väger t.ex. drygt 10 gram, vilket betyder att ungarna väger ca 3 gram när de föds. Honorna kan utan problem flytta ungar som är några veckor gamla. Skulle gissa att de då väger ca 6-7 gram. Det är inte vanligt att honorna flyger omkring med ungarna. Det sker nog bara när de måste byta koloniplats. Om kolonin är belägen i ett träd kan de byta flera gånger under en sommar. Om kolonin finns i ett hus byter de mer sällan.

Hur många fladdermusarter finns det?
I Sverige finns det 19 arter. Eller rättare sagt 19 arter har påträffats. Hur många som finns här permanent, och som förökar sig i Svreige vet vi inte riktigt. Några av de 19 arterna är nämligen väldigt sällsynta och har bara påträffats vid enstaka tillfällen. Eftersom det finns ca 70 däggdjursarter i Sverige (om man räknar bort valar som kan dyka upp tillfälligt) så utgör fladdermössen en ganska stor andel av däggdjursfaunan i Sverige. Gnagarna har flest arter, men fladdermössen kommer på andra plats. I Uppland har 13 arter påträffats. I hela värden finns mer än 1200 arter av fladdermöss, vilket är en fjärdedel av alla däggdjur.

Varför sover fladdermössen upp och ner?
Fladdermössen måste inte sova upp och ner. Det händer ofta att de istället ligger på en hylla med huvudet i jämnhöjd med fötterna, eller med huvudet uppåt. Men om de ska hänga på en vägg finns inget annat alternativ än att hänga med huvudet nedåt. På bakfötternas tår finns små, vassa klor, som lätt hakar fast i en skrovlig yta. Några motsvarande klor finns inte på framfötterna (dvs på vingarna). Om fladdermusen bestämmer sig för att övervintra på en vägg av betong, sten eller trä så hänger den upp sig i bakfötterna, och huvudet hamnar nedåt.

Kan en fladdermus prutta?
Fladdermöss är däggdjur och fungerar i grunden på samma sätt som människor. Jag har aldrig hört en fladdermus prutta, men jag utgår ifrån att även fladdermöss kan få gaser i magen. Jag skulle dock tro att de inte är några storpruttare. Djur som äter mycket fibrer (till exempel idisslare) pruttar säkert mycket mer.

Kan fladdermöss gråta?
Alla däggdjur har behov av att hålla ögonen fuktiga och därför finns det tårkanaler som sköter detta. Ibland kan ögonen behöva sköljas ordentligt, t.ex. om man får smuts i dem, och tårvätskan svämmar över. Om man kallar detta för att gråta skulle jag säga att fladdermöss kan gråta. Men om frågan gäller ifall fladdermöss gråter för att de är ledsna så är jag mer tveksam. Vi har egentligen väldigt mycket gemensamt med fladdermöss. Fladdermöss är precis som vi sociala varelser med behov av att ha koll på varandra. De behöver kunna tänka sig in i hur de bör agera beroende på hur andra individer agerar. Man har studerat detta väldigt ingående hos vampyrer i Sydamerika. Vampyrerna har ett väldigt utvecklat system med vissa individer som tar hand om ungar och andra som skaffar mat. De matar varandra (spyr upp blod), känner varandra väl och håller koll på vem som hjälper vem (reciprok altruism). Med tanke på fladdermössens avancerade sociala system kan man nog inte utesluta att de också har förmågan att känna sorg. Om detta medför att de gråter vet jag dock inte.

Jag kanske kan komma och visa upp lite fladdermöss vid något tillfälle, om det passar med undervisningen. Men inte just nu. Nu ligger de ju i dvala och bör inte störas.

Hälsningar Johnny

av Messi

 

One Comment
  1. Pingback: Frågvisa | Svar föder nya frågor

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.