Vad är en om-sida?

En trovärdig webbplats har en OM-sida. Genom OM-sidan kan man få reda på vad det är för hemsida. 

OM-sida

Det här bör vara med på en OM-sida om man deltar i Webbstjärnan:

  • Vilka som byggt webbplatsen – Beskriver lagets medlemmar, årskurs och skola.
  • Webbplatsens syfte och mottagare – Förklara för besökare och juryn vad laget vill uppnå med webbplatsen och vem man vill ska besöka webbplatsen.
  • Den pedagogiska kopplingen – Förklara hur arbetet med webbplatsen uppfyller läroplanen, hur skolarbetet med webbplatsen gått till och rollfördelningen elever/lärare.
  • Upphovsrätt – Ange upphovsrätten för det egna materialet. Sammanfatta hur rättigheterna från andra upphovsmän hanterats. Förklara hur laget och ansvarig lärare förhindrat plagiering.
  • Motivering till varför bidraget borde få pris – Berätta, utifrån bedömningskriterierna varför laget borde vinna ett pris i Webbstjärnan.
  • Vad har du lärt dig? Förklara vad du lärt dig av att publicera ditt skolarbete på webben.

Nu under januari månad ska vi arbeta för att göra vår OM-sida komplett.

 

One Comment

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.